Rafał Trzaskowski: dmuchawy przyczyniają się do nasilenia problemu zanieczyszczenia powietrza

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy zaapelował do zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, by nie używali dmuchaw podczas prac porządkowych. Takie działanie mają poprawić jakość życia i zdrowie mieszkańców.

– Dmuchawy przyczyniają się do nasilenia problemu zanieczyszczenia powietrza. Rezygnując z ich używania, możemy przyczynić się do poprawy stanu powietrza, którym oddychamy. Drobne cząstki pyłów są niebezpieczne dla zdrowia. Powodują nasilenie objawów chorób układu oddechowego oraz zmniejszają wydolność układu krążenia – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

– Na działanie pyłów narażeni są szczególnie seniorzy oraz kobiety w ciąży, a także osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia. Rezygnacja z dmuchaw to także mniejsza uciążliwość dla mieszkańców, związana z emisją hałasu – podkreśla.

– W celu ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem powietrza oraz hałasem na terenach zarządzanych przez miasto zakaz obowiązuje od marca 2020 r. Natomiast od stycznia 2021 r. zakaz ten obejmie wszystkich dotychczasowych użytkowników dmuchaw, włączając w to spółdzielnie i wspólnoty – czytamy w komunikacie miasta.

Działanie to jest związane ze złym stanem powietrza, a także ze zmianami regionalnymi. W dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Program ochrony powietrza wprowadza obowiązkowe działania naprawcze, niezbędne do podjęcia w celu poprawy jakości powietrza, oraz wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich wdrożenie.

Działania będą obowiązkowe od 1 stycznia 2021 r. Jednym z nich jest „Ograniczenie wtórnej emisji pyłu – czyszczenie ulic na mokro w gminach miejskich województwa mazowieckiego, w granicach obszaru zabudowanego, zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści we wszystkich gminach województwa”. Powyższy zakaz będzie obowiązywał wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego.

Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje zarówno elektryczne, jak i spalinowe dmuchawy do liści oraz, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem (usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, zamiatanie piasku itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *