Groźna choroba zakaźna w Warszawie. Zakazy i nakazy dla właścicieli zwierząt

Na terenie dwóch dzielnic w Warszawie, a także w powiatach: otwockim i mińskim ogłoszono zagrożenie wścieklizną. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wydał rozporządzenie w tej sprawie.

Wawer i Wesoła to dwie dzielnice w Warszawie, które są zagrożone wścieklizną. Na tym terenie wprowadzono wymogi, które mają na celu zwalczenie choroby. Obostrzenia dotyczą także powiatów otwockiego i mińskiego.

Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, wścieklizna została potwierdzona u lisa, w miejscowości Izabela, na terenie gminy Wiązowna, w powiecie otwockim. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tej choroby, wyznaczono potencjalne ognisko zakażenia.

Miejsca objęte oficjalnymi obostrzeniami

– w mieście stołecznym Warszawa, w dzielnicy Wawer: część dzielnicy ograniczona od północy Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od zachodu ulicą Kwitnącej Akacji, od południa ulicą Izbicką, ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej Jesieni;
– w mieście stołecznym Warszawa, w dzielnicy Wesoła: część dzielnicy na południe od ulicy Trakt Brzeski oraz część dzielnicy ograniczona od północy linią kolejową, od zachodu ulicą I Praskiego Pułku i od południa ulicą Trakt Brzeski;
– w powiecie mińskim: miasto Sulejówek;
– w powiecie mińskim, w gminie Halinów miejscowości: Długa Kościelna
– część miejscowości na zachód od ulicy Jana Kochanowskiego, Długa Szlachecka
– część miejscowości na zachód od ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Grabina, Halinów
– część miejscowości na zachód od ulicy Okuniewskiej, Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Stary Konik;
– w powiecie otwockim, w gminie Wiązowna miejscowości: Boryszew, Emów, Duchnów, Góraszka, Izabela, Majdan, Michałówek, Stefanówka, Wiązowna, Zagórze, Zakręt.

Obowiązujące zakazy i nakazy

Na tych terenach obowiązują ściśle określone zakazy. Zabrania się m.in.: organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę; organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

Aby zatrzymać rozprzestrzenianie się choroby, nakazuje się trzymanie psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu, a także pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

Wścieklizna jest chorobą śmiertelną

Wścieklizny nie można bagatelizować. Do zakażenia dochodzi w skutek pogryzienia przez zakażone zwierzę lub przez kontakt ze śliną zakażonego. Zazwyczaj choroba jest śmiertelna. Wirus atakuje układ nerwowy i w konsekwencji dociera do mózgu. Nawet mroźna zima nie jest w stanie go zneutralizować, ponieważ wirus wścieklizny jest odporny na zamarzanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *