Trwa walka o Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie. Czego tak naprawdę dotyczy spór?

Pod koniec 2020 roku Rada Warszawy podjęła decyzję w sprawie zmian w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Dotyczyły one między innymi podwyżki kar za brak uiszczenia opłaty oraz rozszerzenia strefy o część Woli i Pragi Północ. Zmiany te nie wszystkim się spodobały.

Prokuratura skierowała wniosek do Sądu Administracyjnego w sprawie „rażącego” podniesienia opłat za parkowanie oraz rozszerzenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. Jej zdaniem, ulice o które została zwiększona strefa nie posiadały opinii wymaganej przez prawo. Opinia miała na celu sprawdzenie, czy warunki panujące w rozszerzonej strefie pozwalają na jej włączenie.

Największym argumentem prokuratury było podwyższenie kar. Jak mówiła „nowa opłata nie powinna tak jaskrawo odbiegać od opłaty poprzedniej. Zmiany tego rodzaju powinny być dokonywane stopniowo, tak aby możliwym była ocena ich wpływu na kształtowanie przyzwyczajeń osób parkujących pojazdy”.

Prokuratura nie ma nic ważniejszego?

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, w odniesieniu do zarzutów stwierdził, że prokuratura „nie ma kompletnie się czym zajmować”. „Co ma prokuratura do rozszerzenia strefy płatnego parkowania? Ja będę rozszerzał tę strefę coraz szerzej i będę podnosił opłaty za parkowanie dlatego, że tak robi każde nowoczesne miasto w Europie i w Polsce” – dodał.

Wniosek został odrzucony

W zgromadzeniu niejawnym oskarżenie prokuratury zostało odrzucone. Nie podano publicznie powodów takiej decyzji, jednak można się ich domyślać.

Mimo to, prokuratura nie daje za wygraną. W lutym b.r. ponownie zaskarżyła dokument z 15 października 2020 roku, który zmienił dotychczasową uchwałę. W konsekwencji domaga się jej unieważnienia. Na piedestał wysuwa nowe argumenty.

Jak można przeczytać w zamieszczonym oświadczeniu „prokurator zarzucił zaskarżonej uchwale istotne naruszenie prawa tj. przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W skardze wskazano, że znowelizowanie przepisów prawa miejscowego doprowadziło do istotnego podwyższenia opłat należnych za pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i kolejne godziny postoju samochodu w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego oraz przedłużenia z 10 do 12 godzin w ciągu doby czasu pobierania opłat za postój pojazdów”.

„Wprowadzona obecnie opłata, pomimo zmiany wskaźników ekonomicznych, nie powinna tak znacząco odbiegać od opłaty poprzedniej. Zmiana jej wysokości powinna zostać rozłożona w czasie i być dokonywana stopniowo, tak aby możliwym była ocena jej wpływu na kształtowanie przyzwyczajeń osób parkujących pojazdy” – dodano.

Spor jeszcze się nie skończył, jednak warszawiacy już dziś odczuwają skutki nowych przepisów. Wyższa stawka za parkowanie oraz przedłużenie czasu trwania obowiązku zapłaty wprowadzono już od nowego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *