Strajk Kobiet. Andrzej Duda napisał list do Trybunału Konstytucyjnego

W ostatni czwartek odbyło się zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Podczas jego trwania odczytano list, który do sędziów skierował prezydent Andrzej Duda. List odczytała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Podczas zgromadzenia z ważnym apelem głos zabrała również sama prezes. Zaapelowała, by w przestrzeni publicznej zaprzestano określać Trybunału Konstytucyjnego mianem „Trybunału Julii Przyłębskiej”. – Trybunał Konstytucyjny jest organem konstytucyjnym, którego nazwa i działalność określone są przepisami art. 188 do 197 Konstytucji RP, a ja jestem jego prezesem – zaznaczyła.

Po chwili dodała również: – W moim przekonaniu nie zawsze jest to odpowiednio akcentowane w sferze publicznej, ale Trybunał jest instytucją proobywatelską, instytucją, której celem jest załatwianie spraw obywatela wtedy, gdy prawo nie jest względem jego praw i wolności odpowiednio ukształtowane.

Julia Przyłębska odczytała także list prezydenta Andrzeja Dudy do sędziów Trybunału. – Podkreślając niezawisłość sędziów TK i ich podleganie wyłącznie konstytucji, ustrojodawca przewidział, że TK będzie musiał podejmować decyzje trudne i niepopularne, wymagające ważenia istotnych dóbr po to, aby przepisy ustawy zasadniczej były w pełni respektowane”.

– Trybunał Konstytucyjny jest jedynym organem uprawnionym do rozstrzygania o zgodności ustaw z konstytucją jako aktem o najwyższej pozycji w hierarchii źródeł prawa” – przypomniał Andrzej Duda.

– Trybunał dokonuje rozstrzygnięć, które spotykają się z powszechną aprobatą, ale też wydaje wyroki, z którymi część społeczeństwa się nie zgadza – zaznaczył prezydent Duda w swoim liście odczytanym podczas zgromadzenia przez prezes Przyłębską.

Podczas zgromadzenia ogólnego Trybunał Konstytucyjny podsumował również swoją działalność w roku 2019 i 2020.

  1. Polacy nie chcą się szczepić. Prof. Gut odpowiada: szukają sensacji
  2. Strajk kobiet. Marta Lempart. Ta nagła wiadomość zaskoczyła Polaków
  3. Tusk zapowiada wielki powrót? Te słowa mówią wszystko
  4. Katarzyna Dowbor na zdjęciach sprzed 20 lat. Prowadząca „Nasz nowy dom” zmieniła się nie do poznania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *