Warszawa. Stołeczny ratusz kończy z urzędniczym językiem. „Będziemy pisać prosto i zrozumiale”

Warszawa. Ratusz zapowiada nową jakość w urzędniczych pismach. Teraz mają one być dużo prostsze i bardziej zrozumiałe. – Prezydent Warszawy postanowił, że będziemy przygotowywać dokumenty prosto i nowocześnie – przekazują w swoim komunikacie urzędnicy.

Już pierwszy akapit ma wyjaśniać o co chodzi. Zdania będą krótkie, wyrazy proste. W pismach nie będzie niepotrzebnych informacji i zbioru paragrafów, tylko wyraźna instrukcja – kto i co zrobił w urzędzie oraz co teraz powinien zrobić mieszkaniec.

Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego zbadała nasze dokumenty w listopadzie i grudniu 2019 roku. Oceniła, co warszawscy urzędnicy robią dobrze, a co trzeba jeszcze poprawić.

– Przygotowała też konsultantów i trenerów prostego języka z grona pracowników urzędu. Rekomendacje zostały zawarte w raporcie. Najważniejsze wnioski z analizy dotyczyły m.in. zbyt długich i zawiłych zdań, kopiowania zapisu ustaw, zamiast opisywania własnymi słowami, używania zbyt trudnych formularzy – przekazuje warszawski ratusz.

Warszawa. Prosty i zrozumiały język w urzędniczych pismach

Od 5 listopada 2020 r., zgodnie z zarządzeniem Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta m.st. Warszawy urzędnicy używają prostego języka we wszystkich dokumentach. Urzędnicy dostali poradnik i specjalny słowniczek. Rozpoczęły się też szkolenia pracowników. Na początku był to cykl próbny, w którym zostali przeszkoleni pracownicy Biura Organizacji Urzędu.

Następnie w ramach samokształcenia rozpoczęto zajęcia dla wszystkich biur i dzielnic. Niestety, z powodu ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 szkolenia zostały przerwane. W tym roku zostaną one wznowione w wersji online w dwóch wariantach – dla przełożonych (kierownictwo każdej komórki urzędu osobno) oraz dla pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *