Funkcjonalny program do obsługi BDO na 2024 rok – zobacz czym powinien się charakteryzować

Ewidencja odpadów i sprawozdanie BDO to skomplikowane czynności, które zajmują polskim firmom sporo cennego czasu, którego zatrudnione tam osoby z całą pewnością nie mają zbyt wiele. Czy można uprościć cały ten proces i sprawić, że wysłanie dokumentów będzie przebiegać szybko? Owszem! Kluczem do sukcesu jest solidna, sprawdzona aplikacja!

Najważniejsze informacje o sprawozdaniu BDO

Baza Danych Odpadowych (BDO) to zintegrowany system informatyczny, który został wprowadzony na mocy znowelizowanej ustawy o odpadach. Głównym celem jego utworzenia było uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom występującym w tym sektorze, takim jak nielegalne składowanie czy porzucanie śmieci. 

BDO ma za zadanie kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, a także zapewnienie przedsiębiorcom możliwości elektronicznej realizacji obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Integralną częścią tej platformy jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który funkcjonuje od 24 stycznia 2018 roku. Natomiast od 1 stycznia 2020 roku uruchomione zostały kolejne moduły systemu – ewidencji i sprawozdawczości. 

Wtedy też dla większości podmiotów Baza Danych Odpadowych stała się obowiązkowa. To właśnie od tego dnia wybrane podmioty muszą prowadzić elektroniczną ewidencję odpadów oraz składać coroczne sprawozdania wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej platformy. Pomocny w całym procesie może być na przykład program do obsługi BDO od GS Software: https://gs-software.pl/pl,offer-software-gsw-orange.

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji w BDO?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wpis jest wymagany dla szerokiego grona podmiotów, których działalność związana jest z gospodarowaniem odpadami. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, którzy:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję,
  • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • prowadzą stacje demontażu pojazdów lub punkty zbierania pojazdów,
  • zajmują się recyklingiem lub innym niż recykling procesem odzysku odpadów,
  • prowadzą działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • dystrybuują produkty w opakowaniach.

Warto podkreślić, że obowiązek wpisu do BDO dotyczy nie tylko dużych przedsiębiorstw przemysłowych, ale również małych firm usługowych czy handlowych, które w ramach swojej działalności wytwarzają nawet niewielkie ilości odpadów.

Ewidencja odpadów w BDO

Jednym z kluczowych obowiązków przedsiębiorców zarejestrowanych w BDO jest prowadzenie elektronicznej ewidencji odpadów. Polega ona na bieżącym dokumentowaniu ilości i rodzajów wytwarzanych, zbieranych, transportowanych oraz poddawanych procesom odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

Ewidencja prowadzona jest w BDO za pomocą specjalnych formularzy, takich jak karta ewidencji odpadów czy karta przekazania odpadów. Przedsiębiorcy muszą na bieżąco wprowadzać do systemu informacje o każdej wykonywanej czynności związanej z gospodarowaniem odpadami, co pozwala na skuteczne monitorowanie przepływu strumieni odpadów.

Co istotne, od 1 stycznia 2020 roku ewidencja odpadów może być prowadzona wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem BDO lub kompatybilnej aplikacji – na przykład od GS Software. Jedynym wyjątkiem jest awaria systemu trwająca dłużej niż 24 godziny – w takiej sytuacji dopuszczalne jest tymczasowe stosowanie papierowej dokumentacji, którą należy następnie przenieść do BDO w ciągu 30 dni od ustania awarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *